Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Control si calitate

Control si calitate
Control si calitateControl si calitateControl si calitateControl si calitate

Implementarea, Certificarea, Urmarirea si Imbunatatirea continua a Sistemului de Calitate, in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2007

Implementare si Control al Calitatii. Acest departament are ca obiectiv fundamental satisfacerea cerintelor clientilor prin Implementarea, Certificarea, Urmarirea si Imbunatatirea continua a Sistemului de Calitate, in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2004.

Principalele concepte legate de calitate:

  • Orientarea organizatiei in ceea ce priveste calitatea, mediul, securitatea si sanatatea in munca
  • Alinierea sistemului de management integrat al calitatii, mediului, securitatii si sanatatii muncii la cerintele standardelor de calitate, mediu etc.
  • Mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat, cu scopul cresterii calitatii produselor si serviciilor oferite, prevenirii poluarii si a accidentelor de munca
  • Mentinerea si imbunatatirea fiabilitatii si disponibilitatii componentelor, echipamentelor si sistemelor utilizate
  • Evaluarea parametrilor operationali ai echipamentelor, componentelor si sistemelor pentru detectarea din timp a defectelor
  • Reducerea costurilor de mentenanta.

Prin intermediul specialistilor nostri, ne ghidam activitatea intr-o maniera responsabila, atat fata de clienti si mediu, cat si fata de furnizori si angajati. Adoptam o strategie complexa de informare si educare a tuturor partilor interesate, in ceea ce priveste politica in domeniul calitatii, mediului si securitatii si sanatatii in munca.

Executam servicii de calitate care satisfac necesitatile clientilor, respectand cerintele legislative si imbunatatind continuu activitatea pe care o prestam.

Recomandări